• OZ Batania

   • Občianske združenie Batania vzniklo v roku 2015 v súvislosti s otvorením Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom, s cieľom napĺňať potreby detí navštevujúcich CZŠ so zameraním na kvalitu vzdelávania, osobnostný rozvoj i rozvoj ich občianskeho povedomia. Činnosť OZ Batania podporuje predovšetkým výchovno-vzdelávací proces, mimoškolské aktivity, ďalšie vzdelávanie učiteľov ako aj zveľaďovanie materiálneho vybavenia školy.

    Číslo účtu OZ Batania pre zasielanie darov: 
    Tatrabanka IBAN - SK34 1100 0000 0029 4101 8746
    IČO: 45793034

    Statutarny zastupca: Silvia Horváthová
    e-mail: batania[at]czsjanakrstitela.sk
    t.č.: 0948046563
     

    Stanovy OZ Batania

    Plán činnostipodrobnejšie informácie o činnosti OZ sú zverejnené v priestoroch školy.