• História

      • Prvá prezentácia našej vízie sa zrealizovala v novembri 2012 na verejnom stretnutí poslancov mestskej časti Šimonovany s primátorom a občanmi. Na tomto zasadnutí zástupcovia našej školy prezentovali tento projekt v snahe získať budovu bývalej materskej škôlky a školy na Bezručovej ulici.  Myšlienka vzniku školy sa vtedy stretla zo strany občanov s veľmi pozitívnym ohlasom.

        Prvú triedu škola otvorila v školskom roku 2015/2016, a to 1. ročník v budove bývalej 1. ZŠ na Námesti SNP 200/22 v Partizánskom.