• Novinky

      • Riaditeľské voľno 15.2.2019

      • 5. 2. 2019
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a 
       v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 15.2.2019 (piatok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných a prevádzkových dôvodov.
       Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 18.2.2019.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy      

      • Bezpečné ihrisko

      • 19. 1. 2019
      • Od začiatku tohto školského roka máme radosť z bezpečného ihriska, ktoré môžeme využívať v areáli našej školy. Ďakujeme za pomoc mnohým dobrovoľníkom, za finančnú pomoc z OZ Batania, za grant z komunitného rozpočtu mesta Partizánske a za podporu z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

        

       Before :(

       After :))))

      • Radostné a pokojné Vianoce

      • 24. 12. 2018
      • Želáme vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby ste aj vy zažili pravý vianočný zázrak. 

       Tím CZŠ JK